Thursday, 20 August 2015

Silent Film

Scott Lord :Silent Film: Swedish Silent Film 1918: Swedish Film 1909-1917 In part one of the Swedish Silent Film The Outlaw and His Wife ( Berg Ejvind och hans hustru ,...